Artikel 1. APPLICATIE

1.1 Applicatie

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die ons zijn toevertrouwd. Met de bepalingen van de volgorde en de bijzondere voorwaarden vormen ze de koopovereenkomst. Door de ondertekening van de overeenkomst of de bestelbon of door het aanvaarden van de bevestiging van de bestelling, bevestigd onze verdragsluitende partij uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden erkent te hebben en te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, zelfs mondeling, via zakenrelaties na een eerste bestelling.

1.2 Afwijkingen

Alleen de afwijkingen onder voorbehoud van een schriftelijke overeenkomst van onze kant kunnen wijzigingen toepassen aan de huidige algemene verkoopvoorwaarden.

1.3 Uitsluiting

Tenzij schriftelijk verdrag van onze kant, zijn de algemene voorwaarden van aankoop en verkoop op alle geschriften van onze klanten ons niet tegenstelbaar. De aanvaarding van een bestelling wordt niet veroorzaakt door onze naleving van de voorwaarden voor aankoop van onze contractpartij. De overeenkomstige sluitende partij verklaart daarom uitdrukkelijk en onherroepelijk af te zien van het voordeel van zijn eigen voorwaarden die de relaties tot stand gebracht hebben tussen de partijen, met inbegrip van toekomstige relaties, tenzij anders geschreven.

Artikel 2. AANBOD VAN ICEPROD JM SPRL

2.1. Beschikbaarheid producten en prijzen

Onze aanbiedingen van producten en prijzen zijn geldig zolang deze zichtbaar zijn op de website, en zolang deze op voorraad beschikbaar zijn bij onze leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten, zal de koper worden geïnformeerd door onze diensten.

De prijzen vermeld op de website kunnen worden bijgewerkt zonder kennisgeving, ICEPROD JM bvba behoudt zich het recht de prijzen van de producten te wijzigen in geval van stijgingen van de kosten van grondstoffen of onderdelen die nodig zijn voor het vervaardigen van de producten.

Alle prijzen vermeld op onze website zijn exclusief BTW en vrij van invoerrechten.

2.2. Identificatie van de producten

De foto's, teksten, afbeeldingen, datasheets zijn niet-contractueel.

2.3. Wijziging of annulatie van de bestelling

Wijzigingen aangebracht door de cliënt aan de bestelbon of op ons aanbod zijn geldig slechts op voorwaarde dat we deze hebben aanvaard en schriftelijk bevestigd. Elke wijziging van de eerste bestelling vanwege de koper kan leiden tot een wijziging van de tijdslimiet en een extra facturering. De opzegging door de klant van één van zijn bestellingen nog in afwachting van uitvoering zal leiden tot volledige vergoeding betaling van vaste en onherroepelijke gelijke tot 25% van de totale prijs van de bestelling, in ons voordeel, deze vergoeding dient ter dekking van de administratieve kosten door ons bedrijf uitgevoerd voor de oprichting van aanbiedingen, correspondentie, voorraadbeheer, evenals onze winst-verlies. Bij de annulering van een bestelling, nadat we de ruwe materialen besteld hebben, behouden wij ons, naargelang het geval, het recht om puur en eenvoudig de uitvoering van het contract door te zetten of om een schadevergoeding te vorderen die vast en onherroepelijk gelijk is aan 50% van het bedrag van de bestelling. Deze vergoeding is bestemd ter dekking aan de voorafgaande vergoedingen, eventuele sancties tegenover onze leveranciers of de gedwongen overname van ruwe materialen door de geannuleerde bestelling. Geen enkele annulering wordt nog geaccepteerd van zodra het productieproces begint of van zodra wij ons hebben verworven van de afgewerkte producten naar de klant.

Artikel 3. PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1. Betalingswijze

Om het saldo van u bestelling te betalen heeft u de mogelijkheid om te betalen via:

- Bankkaart

- Bankoverschrijving

- Payplug

3.2. Online betaling

Door de validatie van u bestelbon garandeert u ons dat u beschikt over de vereiste machtigingen voor het gebruik van de betalingsmethode waarvoor u hebt gekozen. Wij verklaren u dat u creditcardgegevens worden gecodeerd via het SSL (Secure Socket Layer) Protocol en nooit ongecodeerd worden doorgegeven op het netwerk. Wij behouden ons het recht betalingen die twijfelachtig of misbruikend zijn te weigeren.

3.3. De totale betaling

Buiten de speciale aanbiedingen die wij op de website aanbieden, is de betaling volledig te verschuldigen op de datum van bestelling. De verzamelde bedragen kunnen worden beschouwd als een deposito of voorschot. Een bestelling zal als betaald worden beschouwd wanneer alle producten zijn geleverd en door u betaald, evenals de verzendingskosten.

3.4. Reserves van eigenaar

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat ICEPROD JM bvba zich volledig het eigendom behoudt van de goederen tot volledige betaling van de prijs van de goederen, belangen en accessoires geleverd.

Article 4. LEVERING

4.1. Gratis levering

De levering is gratis overal in België voor elke bestelling hoger dan €1200, -exclusief BTW. De gratis levering is enkel van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk vermeld staat op de aankoopfactuur. In het geval van een expres levering, wordt de gratis levering geannuleerd. Voor elke andere bestelling in de Europese Unie moet een voorlopige prijsofferte worden gerealiseerd.

4.2. REGELS MET BETREKKING TOT LEVERINGEN

Leveringen vertrekken vanaf de fabriek of het magazijn. Ze worden uitgevoerd tot bij de ingang van het huis of aan de voet van het gebouw en bevatten niet het inwerkzetting of de verwijdering van oude materialen. Zelfs als de levering gratis is, blijft het materiaal altijd reizen op risico van de koper. Enige schade veroorzaakt aan de apparatuur, schijnbaar of niet moet worden bepaald in aanwezigheid van de vervoerder, opgenomen op de vrachtbrief en bevestigd door een aangetekende brief van de vervoerder. Tijdens de levering van de goederen, altijd het aantal pakketten controleren – dat het materiaal in overeenstemming is met de ontvangstbevestiging – en de status van het pakketje controleren.

4.3. VERVOERMIDDEL

Onze leveringen worden uitgevoerd door het transportmiddel van onze keuze, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.4. LEVERTIJD

De leveringstermijnen in onze aanbiedingen zijn slechts een indicatie en vergen geen enkele inzet van onze kant. Voor alle bestellingen, gaat de levertijd pas van kracht vanaf de datum van ontvangst van de volledige betaling of een overeengekomen voorschot van het materiaal in kwestie. Ongeacht de overeengekomen wijze van betaling, laat de koper ons toe om een bankgarantie voor de levering te vorderen of andere voor de uitvoering van de betalingsverplichtingen.

Artikel 5. PRODUCTGARANTIES

5.1. Garantie

U heeft één jaar garantie op reserveonderdelen tegen de gebroken onderdelen of onderdelen die in panne zijn. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de garantie.

5.2. BEPERKINGEN VAN GARANTIES

Wij vestigen uw aandacht op het feit van bewijs van een storing veroorzaakt door nalatigheid, verslechtering of oneigenlijk en ondoeltreffend misbruik. Dit maakt de garantie van de fabrikant onbruikbaar.

De voorwaarden van de garantie van ICEPROD JM BVBA mogen niet worden toegepast voor het volgende:

· De ruiten, de rubbers, de elektronische componenten, de scharnieren, afvoerpijpen, vervangingen van de lampen

· Onderdelen en toebehoren waarvan regelmatige vernieuwing nodig is of waarvoor een preventieve en regelmatige reiniging nodig is (condensor)

· Storingen of panne door slecht onderhoud of oneigenlijk gebruik van het apparatuur. Te onthouden dat het materiaal is bedoeld om te gebruiken bij een maximale omgevingstemperatuur van 24°C en een maximale luchtvochtigheid van 60%

· Een ongeschikte omgeving voor de werking van de apparatuur (de kracht van de energiemeter, power surge, onvoldoende capaciteit van een gas regulator, …)

· Schade van oorsprong door een oorzaak buiten het apparaat: schok, val, oneigenlijk gebruik, slechte aansluitingen of vermogen, foutief gebruik, diefstal, blikseminslag, overstroming, brand, enz...

· Esthetische schade evenals de externe zijden, namelijk: de lak, lakken, verven, enz...

Artikel 6. TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst is van de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luik, de rechtbanken van de plaats van de sluiting van de overeenkomst. Het contract wordt gesloten naar Belgisch recht, alleen recht op de contractuele betrekkingen tussen de partijen, onverminderd eventuele criteria van toepassing.