Onze leveringen staan voor de deur. Het verdere transport is daarom de verantwoordelijkheid van de klant.

We streven ernaar om, samen met onze leveranciers en logistieke partners, producten intact te leveren. Constante verbetering van onze voor transport geschikte verpakking is een belangrijke factor in onze gezamenlijke inspanningen. We kunnen echter niet helemaal uitsluiten dat uw producten mogelijk transportschade oplopen. Daarom is het belangrijk om het volgende te controleren bij het ontvangen van uw bestelling:

 • Controleer na ontvangst en in aanwezigheid van de bezorger of de inhoud van de levering compleet is en of er geen schade is.
 • Controleer of de verpakking niet is beschadigd.
 • Vermeld in het geval van ontbrekende producten het leveringsbewijs.
 • De claim zal alleen in aanmerking worden genomen als de schade en schade duidelijk op het bewijs van levering is vermeld. Latere claims die niet op het bewijs van levering voorkomen, worden niet in aanmerking genomen.
 • Controleer of het apparaat tijdens het transport niet is beschadigd. Als u schade opmerkt of als het apparaat in bed is beland, meld dit dan verplicht op de bon of het ticket (in het daarvoor bestemde vakje, zelfs als u een elektronische bon hebt).
 • Het is belangrijk om aan te geven dat de verpakking in slechte staat verkeert, liggen
 • Stel een beschrijving op van de karakteristieke reserves (voorbeeld: depressie, streep)
 • In het ideale geval foto's maken

Elk apparaat dat niet is uitgepakt en voor de chauffeur is gecontroleerd, is niet vatbaar voor enig geschil. De vermelding onder voorbehoud van uitpakken wordt niet geaccepteerd.

 • Bewaar het apparaat niet buiten en stel het niet bloot aan regen: de externe omgevingscondities voor de juiste werking van het apparaat staan op de plaat "TECHNISCHE GEGEVENS" op het apparaat.
 • Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond, het is essentieel om het waterpas te zetten.
 • Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats, uit de buurt van hitte en stel het niet bloot aan direct zonlicht.
 • Laat een afstand van 10 cm tot de muur en dek de ventilatieopeningen niet af.
 • Plaats niets bovenop het apparaat
 • Een preventieve reiniging (1 keer per jaar) van de condensors is noodzakelijk voor het goed functioneren van uw apparaten
 • VOORDAT HET APPARAAT AAN HET STOPCONTACT wordt aangesloten, laat u het ongeveer 2 uur rusten. Als het apparaat tijdens het transport horizontaal (liggend) was, moet u ten minste 24 uur wachten voordat u het in gebruik neemt.

OM ELK RISICO TE VOORKOMEN EN VOOR HET OPTIMALE GEBRUIK VAN UW APPARAAT, VOLG DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG IN DE GEBRUIKSAANWIJZING DIE IN UW TOESTEL IS GELEGEN.